İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ambalaj Sanayii İçin Mühendisler Yetiştirecek - HABERLER | Sign Eurasia

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ambalaj Sanayii İçin Mühendisler Yetiştirecek

0
Haber Görüntülenme Sayısı : 1797
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ambalaj Sanayii İçin Mühendisler Yetiştirecek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Lisan üstü Eğitim Enstitüsünde Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse

Prof. Dr. Erdoğan Köse: “Ülkemizin ihracat rakamlarına ve cari açık rakamlarına pozitif katkı yapabilen bir endüstri olarak Ambalajın bu program sayesinde gücünü artırmasına destek verebileceğimize inanıyorum.”

Türkiye Ambalaj Endüstrisi 2018 verilerine göre dünyada on altıncı Avrupa’da ise altıncı sırada yer alıyor. İhracat rakamlarını sürekli artırarak büyüyen ambalaj sanayii hem miktar hem de değer olarak artırdığı ihracat rakamları ile ülkenin cari açığına da katkı yapıyor. Sektörün büyümesini gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2019 -2020 Akademik yılında Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı oluşturduğunu açıkladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Lisanüstü Eğitim Enstitüsünde Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

Köse, program hakkında kısa bilgiler veriyor

“Sektörün büyümesine paralel oluşan eğitimli ve beyin gücü ihtiyacına yönelik olarak yine sektör ile istişareler sonucunda karar verdiğimiz bu programda endüstri, elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, kimya, fizik, mekatronik mühendisleri öğrenci olacaklar. Mühendisler dışında dört yıllık lisans programları olan basım teknolojileri ve grafik tasarım mezunları da programa müracaat edebilecekler. Üniversitemizin diğer yüksek lisans müracaat şartlarının aynısı Ambalaj Teknolojileri Yüksek Lisans Programında da geçerlidir. ALES ve yabancı dil sınavlarına girerek geçerli not alabilenler arasından öğrenci alımı yapılacak. Öğrenci alımı müracaat edenler arasından en yüksek puandan başlayarak sıralama ile gerçekleşecek. Kontenjanımız sektörden gelen talebe uygun olarak on öğrenci olarak belirlendi. Kimya, fizik, mekanik, mekatronik, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislikleri gibi farklı disiplinlerde eğitim almış öğrencilere etiket ve ambalaj sektörünün ortak kullandığı teknolojilere yönelik verilecek eğitimlerle sonuçlandırılacak. Dört dönemlik bir eğitim programı olacak. İlk iki dönemi enstitümüzde ders süreci içinde geçecek. Diğer iki dönemde ise öğrenciler, hem sanayide eğitim alacak, hem de ambalaj alanı ile ilgili tezlerini hazırlayarak eğitimlerini tamamlamış olacaklar.” Programa kayıt yaptıran öğrencilere dört dönem boyunca sektör tarafından asgari ücret miktarında burs ve mezuniyet sonrası iş garantisi de verileceğini müjdeleyen Köse, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Burs ve iş garantisi ile okuyacaklar”

“Sektörden gelen talepler doğrultusunda bu programda eğitim öğretim görmeye hak kazanmış öğrencilerimize asgari ücret tutarında sektörün bir burs desteği olacak. Burs verilmesini Etiket Sanayicileri Derneği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği ortak bir platform üzerinden organize edecekler. Burs veren şirketler burs verdikleri öğrencileri sanayi eğitimi esnasında istihdam da edecekler. Böylelikle hem eğitim alan adayın sektörü hem de sektörün adayı tanıma süreci tamamlanmış olacak ve şirketler bu öğrencileri eğitimin tamamlanmasının hemen ardından kendi tesislerinde de istihdam edebilecekler. Özetle bu programa dahil olan öğrencilerimiz iş garantisi de kazanmış olacaklar. Böylelikle hızla büyüyen etiket ve ambalaj sektörleri yapmış oldukları yüksek meblağlı yatırımları üretimde maksimum fayda ile kullanma ve her iki sektörün de ihracatını artırmak için gerekli iş gücüne kavuşacaklar. Bununla birlikte öğrencilikten başlayıp staj ve istihdamla devam eden bu öğrenci - sektör birlikteliği şirketler ile öğrenciler arasında bir sadakât programı oluşturacak ve umarım böylelikle daha yüksek maaş teklif ederek iş ve beyin gücü transferinin de önüne geçilmiş olacak.”

Multi disipliner bir eğitim ve kadrosu

“Eğitim kadrosu için; iki profesör, bir doçent ve iki doktor öğretim üyesinden oluşan bir ekip kuruldu. Ayrıca dönem bazında Marmara Üniversitesi’nden değerli hocalarımız, Prof. Dr.  Mehmet Oktav ve Prof. Dr. Efe Gençoğlu da ayrıca görevlendirerek programa katkı vermeleri için davet edeceğiz. Bu hocalarımız dışında Mühendislik Fakültemizin temel mühendislik bilimi hocalarımız da portföyümüzde yer alıyor. Ambalaj teknolojileri dışında kalan disiplinler arası bilgi seviyesini dengeleyecek seçmeli derslerimiz olacak. Temel mühendislik derslerini zaten mühendislik fakültesinden gelecek öğrencilerimiz almış olacaklar ancak Basım Teknolojileri ya da Grafik Tasarım bölümlerinden kayıt yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerimiz olursa bu dersleri tamamlamaları gerekecek. Aynı şekilde Mühendislik Fakültesi mezunları da kendi branşları dışında kalan diğer mühendislik dersleri var ise onları seçmeli dersler arasından seçerek tamamlayacaklar.”

Programın inşası uzun vadeli olacak ve gelişen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak doktora ve lisans eğitimleri ile tamamlanacak. Sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sağlam bir Ambalaj teknolojileri Mühendisliği için en kuvvetli temeli atarak ilerlemeyi seçiyor:

“Bir sonraki aşama doktora ve lisans olacak”

Yüksek lisans eğitimin akabinde hızlı biçimde gelişen teknolojinin doğuracağı daha fazla bilgiye ulaşma isteği bu eğitimin doktora aşamasını beraberinde getirecek. Bunun hemen takip eden süreçte ise sadece ambalaj teknolojilerine odaklanmış bir mühendislik lisans eğitimi planlandı. O zaman da sağlam alt yapısı oluşmuş yukarıdan aşağıya gelen bir sistematik hiyerarşi içinde bu programı tamamlamış olacağız.”

“Üniversite ve Sanayi Ele Ele Vererek İnşa Ettik”

“Bu program var olan Basım Teknolojileri ön lisans ve lisans programlarının yetersiz kaldığı ambalaj teknolojisi alanında doğan ihtiyaçtan gelen bir değişim. Zaten bunun üzerinde son dört yıldır çalışıyorduk. Biz Yüksek Lisans Programını Basım ve Ambalaj Teknolojileri adıyla hazırlayarak sunduk. Yüksek Öğretim Kurumu basımı ayrı tutarak sadece Ambalaj Teknolojileri olarak onayladı. Anabilim Dalı Başkanlığı görevi bana tevdi edildi. Zaten büyük kısmını tamamladığımız ders programları ve müfredatı tamamlayıp; 2019 Temmuz itibariyle eğitim öğretim sürecine başlamış olacağız. Ambalaj sektörümüze ve bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ESD Başkanı Aydın Okay’a ve ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’e teşekkür ediyorum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ile birlikte destek veren diğer hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ederim. İstişare toplantılarımıza katılarak projeyi besleyen BASEV, BASMEN, ASD, AMD başkanlarına ve İSO ve İTO ilgili Meslek Komite başkanlarına da teşekkür ederim. Bu bir kişinin tek başına gerçekleştirebileceği bir proje değildi. Tüm bu önemli isimler ve Hocalarım bu konuda benim yanımda durdular ve desteklerini esirgemediler. Dolayısıyla bu projenin basın ayağını oluşturan M. Âkif Tatlısu da dahil olmak üzere tüm emek verenler sayesinde bugün bu açıklamayı yapabiliyorum.  Ülkemizin ihracat rakamlarına ve cari açık rakamlarına pozitif katkı yapabilen bir endüstri olarak Ambalajın bu program sayesinde gücünü artırmasına destek verebileceğimize inanıyorum. Ülkemize hayırlı olsun.”

Sosyal Medyada Paylaş
Yorum Yazın

Facebook

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.